Lørdagsdåb

Lørdagsdåb tjener mange formål - måske har dåbsbarnet søskende, som vil have gavn af et gudstjenesten er kortere? Måske kan ens gæster bedst komme langvejsfra og hjem igen på en lørdag? Måske har man weekendarbejde og skal aftale datoer i god tid både med familie og arbejdsplads? Og der er sikkert endnu flere grunde.

Lørdagsdåb er - uanset årsag - en kortere gudstjeneste med dåben i fokus. Der synges 4 salmer og teksterne om dåb danner baggrund for hele gudstjenesten. Er der mange søskende, får dåbsgudstjenesten præg af familiegudstjeneste. Er der ingen øvrige børn, bliver dåbsgudstjenesten højtideligholdt som andagt med tydelig vægtlægning på dåben som begivenhed.

I 2020 holder vi lørdagsdåb:
Den 1. februar                      kl. 11.00
Den 9. maj                               kl. 11.00
Den 15. august                     kl. 11.00
Den 31. oktober                  kl. 11.00

Uanset antallet af dåb - fra 1 til 5 - tager gudstjenesten omkring 30 minutter.