Lørdagsdåb tjener mange formål - måske har dåbsbarnet søskende, som vil have gavn af et gudstjenesten er kortere? Måske kan ens gæster bedst komme langvejsfra og hjem igen på en lørdag? Måske har man weekendarbejde og skal aftale datoer i god tid både med familie og arbejdsplads? Og der er sikkert endnu flere grunde.

Lørdagsdåb er - uanset årsag - en kortere gudstjeneste med dåben i fokus. Der synges 4 salmer og teksterne om dåb danner baggrund for hele gudstjenesten. Er der mange søskende, får dåbsgudstjenesten præg af familiegudstjeneste. Er der ingen øvrige børn, bliver dåbsgudstjenesten højtideligholdt som andagt med tydelig vægtlægning på dåben som begivenhed.

I 2019 er der mulighed for lørdagsdåb:
Den 9. februar                      kl. 11.00
Den 27. april                         kl. 11.00
Den 17. august                     kl. 11.00
Den 2. november                  kl. 11.00

I 2020 holder vi lørdagsdåb:
Den 1. februar                      kl. 11.00
Den 9. maj                           kl. 11.00
Den 15. august                    kl. 11.00
Den 31. oktober                   kl. 11.00

Uanset antallet af dåb - fra 1 til 5 - tager gudstjenesten omkring 30 minutter.