Stillinger

Kordegn søges

Da vores kordegn gennem 7 år desværre forlader os til fordel for et nyt arbejde,
opslås hermed stillingen som kordegn ved Nykøbing Sjælland Kirke,
Ods og Skippinge Provsti, Roskilde Stift.

Der er tale om en fuldtidsstilling, der ønskes besat pr. 1. april 2019.
 

Kordegnen skal varetage følgende opgaver

• Venlig borgerbetjening
• Personregistrering og kirkebogsføring
• Kordegnefunktioner ved højmesse og andre gudstjenester m.v.
• Regnskabsføring for kirkens samlede økonomi – udarbejdelse af budgetter,
årsregnskab, momsberegning, afrapportering til menighedsråd og revisor
• Sekretæropgaver for menighedsråd; særligt formand, kontaktperson og præster
• Kalenderstyring og arbejdsvarsling i samarbejde med daglig leder. Vi bruger ChurchDesk
• Korrekturlæsning på eksternt materiale udarbejdet af kirkekulturmedarbejderen

 

Vi ønsker, at du:

• Er fleksibel i din tilgang til det daglige arbejde
• Arbejder selvstændigt, har overblik og er ansvarsbevidst
• Har en god, åben og imødekommende kommunikation i såvel skrift som tale

Vi har en kirke med højt til loftet og med mange kirkelige og kulturelle arrangementer.
Vi kan tilbyde et spændende og varieret arbejde i et sogn med godt 6000 indbyggere.
Du får gode kontorfaciliteter i vores menighedshus og nært samarbejde med vores tre
præster, organisten, kirketjeneren samt kirke- og kulturmedarbejderen.

Du har fast fridag lørdag og løs fridag fredag

Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til CO10-fællesoverenskomsten,
Organisationsaftale og tilhørende protokollat. Se mere på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet
262.132,00 – 347.325,00 kr. (årligt grundbeløb pr. 31/3 2012).
Fikspunktet er 275.239,00kr. (pr. 31/3 2012). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt 31.100,00 kr. (pr. 31/3 2012)
Omregnings procent pr 1/4 2018 er 6,9683
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks
Kordegneforening. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare
deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en
klassificering af stillingen.

For ansøgere uden kordegneuddannelsen er det en betingelse, at den obligatoriske
5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start.
Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden for 2 år
efter ansættelsen.
Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på: www.folkekirkenspersonale.dk
Ansættelse 1. april med tre mdrs. prøvetid, der stilles krav om børneattest

Ansøgningen fremsendes senest 19. februar kl. 16.00 til 7258fortrolig@sogn.dk
Ansættelsessamtaler fra 27. februar. Der må regnes med to samtaler.

Yderligere oplysninger:

Kontaktperson Torben H. Nielsen,  thn05@outlook.dk
Sognepræst og daglig leder Caroline K. Thisted, ckt@km.dk
Formand for menighedsrådet Vagn Ytte Larsen, vyl@odsherred.dk

Ophavsret: