Stillingsopslag

Stillingen som Kirkebogsførende Sognepræst i Nykøbing Sj. Pastorat
ved Ods- og Skippinge provsti i Roskilde Stift er ledig.


Derfor søger vi nu en præst til stillingen med ansættelse pr. 1/12 - 2019 og indsættelse første søndag i advent i Nykøbing Sj. kirke. Samtaler forventes af finde sted i uge 40 og 41.                                                                   

 

Menighedsrådets tekst:

Byen og kirken
Nykøbing Sj. er en gammel købstad og den største by i Odsherred kommune med ca. 6.200 indbyggere. Byen har et rigt handelsliv i den charmerende gågade med udvalgsforretninger og Odsherred teater. Byen nyder godt af mange sommerhusgæster, som tilfører området dynamik og liv.

Odsherred har over hele året en befolkningssammensætning med flere i den modne alder end andre kommuner.

Byen har 1 skole 0.-9. klasse, flere daginstitutioner/dagplejer og mange, mange foreninger. Desuden et velbesøgt kulturhus med bibliotek og i forbindelse med skolen en svømmehal, samt sportshaller.

Odsherred er karakteriseret af vand på 3 sider; flotte strande, dejlig natur og et rigt kulturliv.

Kirken kan tilbageføres til 1100-tallet og er en rummelig kirke med plads til 325 mennesker. Kirken er nyligt opdateret med ny lyssætning og vandbåret varme. I tilknytning til kirken ligger menighedshuset med sal og mødelokale. Her sidder også kirkens kordegn samt kirke- og kulturmedarbejder ligesom den ene præst har kontor i huset. Vores nye kirkebogsførende sognepræst vil have kontor hjemme ligesom provsten, der som præst er tilknyttet kirken på halv tid, også har det.

I gåafstand til kirken ligger vores annekskirkegård.

 

Kirkens liv
Vi er en velbesøgt kirke med god og stabil kirkegang, et veludviklet børnearbejde, og plads til koncerter og et mangfoldigt kirke- og kulturliv. Musikalsk er vi glade for vores Gunnar Husted-orgel med 26 stemmer, ligesom vi sætter pris på at organisten spiller på kirkens flygel.

Årligt forberedes 2-3 hold konfirmander samt 1 hold minikonfirmander, sidstnævnte varetages af sognets kirke- og kulturmedarbejder. Ugentligt øver 2 kor under ledelse af organisten og en musikterapeut forestår babysalmesang. Vi har et højt antal kirkelige handlinger, særligt bisættelser ca. 75 årligt.

Ved kirken er ansat 1 PO-organist, 1 kirketjener, 1 kordegn på alle på fuld tid og 1 kirkekulturmedarbejder på ½ tid. På kirkegården er ansat 1 kirkegårdsleder og 5 medarbejdere. Dertil kommer løse funktionsansættelser; i alt 20 ansættelsesforhold.

 

Tjenesteboligen
Smuk rødstensejendom fra 1906, gennemgribende renoveret i 2012, beliggende på Nordstrandsvej 20, 4500 Nykøbing Sj. med 500 meter til kirken.

Huset er på 360 m2 og har en god opdeling mellem bolig og den tjenstelige del, som udgør de 50 m2. Det tjenstlige kontor har egen indgang, venteværelse, handikaptoilet og lydisoleret dør til den øvrige del af boligen, som består af to stuer ensuite, et dejligt stort velindrettet spisekøkken med udgang til den store 2000 m2 have.

Derudover har boligen et stort bryggers, gæstetoilet og to badeværelser, det ene med badekar. På 1. sal er der fordelingsgang med skabe, fire værelser og et stort anvendeligt gennemgangsværelse. En skøn bolig, som opfylder alle krav til en tidssvarende familiebolig.

 

Menighedsrådet
Sognet og rådet er bredt og folkeligt forankret uden særligt retningspræg. Der er tradition for fredsvalg til menighedsrådets 10 sæder. Udover vores kommende kirkebogsførende sognepræst er der i forvejen to halve præstestillinger ved kirken.

Menighedsrådet lægger vægt på at ansøgeren:

  • Er en velfunderet teolog, der er stolt af sin faglighed.
  • Pastoralt vil være med i det brede kirkelige og kulturelle liv i sognet.
  • Med indlevelse kan skabe og lede et frugtbart kirkeligt fællesskab, sammen med det øvrige personale.  
  • Er fordomsfri, nysgerrig og åben overfor alle mennesker, og
  • har humoristisk sans og evnen til at bringe smil frem så ofte, som situationen tillader det.

 

Henvendelser rettes til:
Menighedsrådsformand, Vagn Ytte Larsen, mail: vyl@odsherred.dk, tlf: 21 78 93 83
Provst, Karin Bundgaard Nielsen, mail: kbn@km.dk, tlf.: 59 91 90 03

 

Stiftets tekst:

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Det er en forudsætning for indplaceringen i løngruppe 2, at den, der ansættes, har gennemført den obligatoriske efteruddannelse. Ansøgere der ikke opfylder betingelsen, kan ansættes i løngruppe 1 indtil betingelsen er opfyldt.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen, beliggende Nordstrandsvej 20, 4500 Nykøbing Sj.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger
Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K., og sendes direkte til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest den 26. august kl. 15.00. Såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail bedes ansøgeren ved henvendelse til Roskilde Stift sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modtaget.

Bolig

Embedsboligen på Nordstrandsvej 20 er 360 m2.

 

kirke

Kirken kan føres tilbage til 1100-tallet.

Ophavsret: